Ergotherapie » De Haan
21565
page-template-default,page,page-id-21565,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0,select-theme-ver-4.6, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,side_area_slide_with_content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Ergotherapie

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen die in hun dagelijks leven last hebben van beperkingen in de uitvoering van alledaagse dingen. Zowel thuis als in de directe omgeving of op het werk denken wij mee. De ervaren problemen kunnen het gevolg zijn van een lichamelijke beperking, een beperking in het denken (cognitie) of psychische beperking. De ergotherapie is erop gericht dat iemand (weer) zo zelfstandig mogelijk de dag door kan komen en zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Dit alles middels een praktische aanpak gericht op handelen. Handelingen die voor een cliënt betekenisvol zijn en oplossingen aanreikt voor de ervaren problemen. Het kan hierbij gaan om handelingen in de volgende gebieden:

 • mobiliteit, zelfverzorging, communicatie, sociale contacten, wonen
 • Werk; zowel betaald werk als de organisatie en het uitvoeren van het huishouden
 • Vrije tijd; ontspanning, hobby’s, dag besteding en verdeling van energie, activiteiten in en om huis

 

Ergotherapie is ook bedoeld voor de mantelzorgers van cliënten. Met regelmaat wordt op hen een groot beroep gedaan. Ergotherapie begeleidt, denkt mee en adviseert ook de mantelzorger in diens zorg voor de cliënt. Samen wordt gekeken naar waar diens krachten en belemmeringen liggen. Overbelasting van de mantelzorger voorkomen is dan een belangrijk doel. Daarbij denkt de ergotherapie mee in wat de praktische gevolgen van de zorgvraag zijn voor zowel de cliënt als de mantelzorger om hierin een balans te zoeken.

Bijvoorbeeld, de ergotherapeut:

 • Adviseert over inrichting en/ of aanpassing van de woonsituatie om veiligheid en zelfstandigheid te vergroten en daarbij het valrisico te verkleinen.
 • Biedt ondersteuning bij  aanvragen en advisering aan gemeenten en zorgverzekeraars in het verstrekken van voorzieningen.
 • Adviseert over en traint het gebruik van hulpmiddelen.
 • Traint in het toepassen van de reuma leefregels.
 • Traint dagelijkse activiteiten bij mensen met cognitieve problemen.
 • Adviseert en ondersteunt in de palliatieve zorg.
 • Ondersteunt en instrueert mantelzorgers over het voorkomen van overbelasting en het leren omgaan met de partner en diens aandoening.
 • Begeleidt mensen bij het vinden van zinvolle dagbesteding.
 • Coacht en adviseert professionals in zorgcasuïstiek.

Kortom: de ergotherapeut begeleidt, denkt mee en adviseert over hoe de cliënt weer grip kan krijgen op zijn of haar leven en weer kan deelnemen in de maatschappij.

Wat doet een ergotherapeut?

Ergotherapie is maatwerk, dit betekent dat per cliënt bekeken wordt waar de behoeften liggen en wat er nodig is om hiermee aan de slag te gaan. Zo start de ergotherapeut met een kennismaking middels een huisbezoek waarbij de persoonlijke inbreng van de cliënt wordt geïnventariseerd. Daarbij voert de ergotherapeut een observatie uit om mogelijkheden, beperkingen en behoeften volledig in kaart te brengen.
Aan de hand van deze bevindingen stelt de ergotherapeut samen met de cliënt een plan van aanpak op in de vorm van een persoonlijk behandelplan. Hierin staan de individuele doelen omschreven die de cliënt wil behalen. Voorbeelden van doelen zijn;

 • Educatie; uitleg over uw gezondheid en het leren omgaan met de beperkingen die deze met zich meebrengt.
 • Activiteitentraining; het opnieuw of op andere wijze leren uitvoeren van activiteiten.
 • Strategietraining; het leren inzetten van passende strategieën om de uitvoering van activiteiten mogelijk te maken/ dan wel te behouden.
 • Hulpmiddelen/ voorzieningen; advies en instructie over welke hulpmiddelen/ voorzieningen en aanpassingen er mogelijk zijn en hoe u deze in kunt zetten.
 • Coaching; het begeleiden in het vinden van een balans in energieverdeling of leren omgaan met gewricht beschermende principes.
 • Mantelzorgtraining; begeleiding en instructie hoe u taken uit kunt voeren om overbelasting te voorkomen dan wel te verminderen.

 

De behandeling vindt in veel gevallen bij de cliënt thuis plaats. Het vertrekpunt van de behandeling is immers uw eigen omgeving waardoor dáár het grootste resultaat behaald kan worden.

 

Voor wie is ergotherapie bestemd?

Ergotherapie is voor iedereen die als gevolg van een beperking moeite heeft met de gewone dagelijkse handelingen en de regie of het overzicht over het eigen bestaan dreigt kwijt te raken. Deze beperkingen kunnen het gevolg zijn van lichamelijke problemen, problemen in het denken of psychische problemen.
De Haan ergotherapie richt zich specifiek op volwassenen en ouderen en diens mantelzorgers.

 

Doelgroepen die hieronder vallen zijn onder meer mensen met;

 • Algemene ouderdomsklachten/ kwetsbare ouderen
 • Valpreventie
 • Huidproblematiek als gevolg van zit- of lighouding en immobiliteit
 • Dementie ( EDOMAH)
 • Oncologie
 • Palliatieve zorg
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Spier- en zenuwaandoeningen waaronder MS, ALS, Duchenne
 • Reumatische aandoeningen

 

 • Chronische pijn en/of vermoeidheid
 • Psychiatrische aandoeningen
 • COPD
 • Hartfalen
 • Mobiliteitsproblemen in het algemeen